February 3, 2024

QMS Entegre Yönetim Sistemi Nedir ve Size Nasıl Çözümler Sunar?

Kalite yönetimi genellikle sertifikalarla ilişkilendirilse de, aslında bu anlayışın çok ötesinde bir kavramdır. ISO 9001 gibi standartlar, kalite yönetimi denildiğinde akla ilk gelenler olsa da, sertifikaya sahip olmayan birçok firma için de kalite yönetimi hayati öneme sahiptir.

Bazı sektörlerde, iş yapabilmenin neredeyse olmazsa olmaz bir şartı sertifika sahibi olmaktır. Birçok durumda, tekliflerde bile bu bir gereklilik olarak karşımıza çıkar. Eğer sertifikanız yoksa, baştan elenmiş sayılırsınız. Bu bağlamda, birçok firma için odak noktası sertifikalandırılmak üzerine kuruludur.

Öte yandan kalite yönetimi, bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefler. Bu, sadece bir belgeyle sınırlı değildir. Dolayısıyla, iyi bir Kalite Belge Yönetim Sistemi (QMS) kurulduğunda sertifikasyon, şirketin tercihine bağlı olarak, doğal ve mantıklı bir sonuç haline gelmelidir. Ancak, önemli olan sertifika almaktan daha çok sağlam bir QMS’in varlığıdır.

QMS Entegre Yönetim Sistemi, firmaların çoğu zaman tam olarak farkında olmadıkları birçok avantaj sağlar.

QMS Entegre Yönetim Sistemi, şirketin iş süreçlerinin verimliliğini artırır. QMS, genel kalite yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur.

QMS Entegre Yönetim Sistemi İşletmenize Hangi Avantajları Sağlar?

1. Düzenlenmiş Belge Yönetimi

QMS, tüm kalite belgelerinin merkezi bir yerde saklanmasını, kolayca erişilmesini ve yönetilmesini sağlar. Bu, belge bulma süresini azaltır ve bilgi akışını hızlandırır.

2. Süreçlerin Standart Hale Gelmesi

QMS yönetim sistemi, iş akışlarını standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlayarak, süreçlerin tutarlı ve öngörülebilir olmasına katkıda bulunur. Bu da hata oranlarını düşürür ve kaliteyi artırır.

3. Uyumun Kolay Hale Gelmesi

QMS, ISO 9001 gibi kalite yönetim standartlarına ve diğer yasal düzenlemelere uyumu kolaylaştırır. Sistem, uygun belgelerin ve kayıtların tutulmasını sağlayarak denetim süreçlerini basitleştirir.

Detaylı bilgi için ücretsiz demo sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4. Sürekli İyileştirme

QMS, sürekli iyileştirme süreçlerini destekler. Hata analizleri ve düzeltici faaliyetlerin kaydedilmesi, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine ve uygulanmasına olanak tanır.

5. Sürekli İyileştirme

Kalite belgelerinin yönetimi, risk analizi ve değerlendirme süreçlerini içerir. QMS, olası riskleri önceden belirleyerek ve önleyici tedbirler alarak risk yönetimini kolaylaştırır.

6. Müşteri Memnuniyeti

Müşteri geri bildirimlerinin ve şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olur. İlgili özellikler için QMS giriş yapılması, bu tür bilgilerin takip edilmesini ve işlenmesini sağlayarak müşteri ilişkilerini iyileştirir.

7. Verimlilik Artışı

Doküman arama süreçlerinin hızlanması, süreçlerin standardizasyonu ve hata oranlarının azalması gibi faktörler, genel iş verimliliğinin artmasına katkı sağlar.

8. Karar Verme Süreçlerinin İyileştirilmesi

QMS, yöneticilere ve karar vericilere güncel ve doğru bilgiler sunar. Bu da daha bilinçli kararlar alınmasını ve stratejik planlamanın iyileştirilmesini sağlar.

Entegre Sistemler ve Getirileri

Bu bağlamda, sertifikasyonun ötesinde, firmaların kalite yönetimini daha geniş bir perspektiften ele alması gerekmektedir. Özellikle, belge yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir QMS kalite yönetim sistemi (Quality Document Management System), işletmeler için büyük bir değer sunar.

İşte bu noktada bir çözüm olarak ortaya çıkan Opwire, bu alana özel çözümler sunar. Müşterilerin kalite yönetim süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Opwire ile, firmalar sadece sertifikasyon sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda süreçlerini iyileştirir. Müşteri memnuniyetini artırır ve piyasadaki rekabet avantajını güçlendirir.

Kalite yönetimi:

 • belgelerin doğru şekilde yönetilmesi
 • süreçlerin standartlara uygun şekilde işletilmesi
 • müşteri ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması anlamına gelir.

Opwire’ın sunduğu QMS sistemi, işletmelerin bu hedeflere ulaşmasında kritik bir rol oynar. Amacımız, müşterilerimize sadece bir sertifika alma aracı sunmak değildir. İş süreçlerinin kalitesini artıran, müşteri memnuniyetini yükselten ve sonuç olarak işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir sistem sağlamaktır. Opwire kullanarak, firmaların kalite yönetimini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını ve uygulamalarını sağlıyoruz. Bu da sertifikalandırmanın ötesinde bir değer yaratıyor.

Opwire’ın entegre sistemi, işletmelerin kalite yönetim süreçlerini tüm cihazlar üzerinden web tabanlı olarak çalışır. Her yerden, her zaman kolaylıkla yönetebilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir platformdur.

Kapsamlı özellikleri ile doküman yönetiminden risk değerlendirmesine, müşteri şikayetlerinin işlenmesinden iç denetimlere kadar geniş bir işlem yelpazesi sunar.

Opwire QMS, sunduğu bu imkanlar sayesinde, şirketler kalite standartlarını sürekli olarak iyileştirebilir. Uyum süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilir.

İşte, Opwire QMS uygulamasının kullanıcılarına sunduğu temel özellikler ve bu özelliklerin işletmelere sağlayabileceği avantajlardan bazıları:

 • Belgeler üzerinde işlem yapabilme yeteneği, kullanıcılara dokümanları görüntüleme olanağı sunar ve bunun yanı sıra, dokümanların gözden geçirilmesi, denetlenmesi ve onaylanması gibi süreçleri kapsar.

 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF) ile ilgili isteklerin yapılabilmesi ve bu isteklerin ayrıntılarının incelenmesi mümkündür. Ayrıca, bu faaliyetlerin başlatılması için gerekli adımlar da uygulama üzerinden gerçekleştirilebilir.

 • Şirket içi ve dışındaki müşterilerden gelen şikayetlerle ilgili talepler oluşturulabilir ve bu taleplerin detaylarına erişilebilir. Bu şikayetlerin yönetimi ve işlenmesi süreçleri de uygulama aracılığıyla yürütülebilir.

 • Denetim faaliyetleri, hem uygulama üzerinden denetimlerin yapılmasını hem de bu denetimlerin sonuçlarının incelenmesini ve hızlı denetimler oluşturulmasını içerir.

 • Kullanıcılar, anket doldurabilir ve bu anketlerin sonuçlarını görüntüleyebilir. Bu, geri bildirim toplama ve değerlendirme süreçlerini destekler.

 • Öneri sistemi, kullanıcıların yeni fikirler sunmasını ve bu önerilerin kaydedilmesini sağlar. Kaydedilen öneriler daha sonra incelenebilir.

 • Eylem planları oluşturulabilir ve bu planların uygulanması süreci yönetilebilir. Eylemlerin geciktirilmesi, açma-kapatma onayları alınması ve eylemlerin uygun yönlere aktarılması da dahil olmak üzere çeşitli yönetim işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirilebilir.

 • Risk yönetimi süreçleri, risklerin tanımlanması ve onaylanmasını içerir. Ayrıca, risk kayıtlarına erişim de sağlanır.

 • Olay bildirim süreçleri, olayların tanımlanması ve bu olaylara ilişkin onayların alınmasını kapsar. Olay kayıtları da görüntülenebilir.

Sorularınız için ücretsiz demo sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

call-to-action

Başlamak için hazır mısınız?

İş süreçlerinizi Opwire Bakım Yönetim Sistemi ile planlayarak %50’ye varan verimlilik elde edin.

Ücretsiz Demo