February 15, 2023

Kurumsal Varlık Yönetimi Şirketlere Ne Kazandırır?

Kurumsal Varlık Yönetimi Nedir?

Kurumsal varlık yönetiminin ana fikrini anlayabilmek adına öncelikle varlık yönetimini tanımlamamız konu açısından daha isabetli olacaktır. Varlık yönetimi, bir kurum veya kuruluşun kaynaklarını yani serveti, iş gücü, insan kaynağı ve yatırım portföyünü yönetme hizmetidir. Kurumsal varlık yönetimi (EAM, Enterprise Asset Management), varlıkların yaşam döngüsünü bütünsel şekilde ele alan ve bu döngü süresince bakım yönetimlerinin takibini sağlayan sistemdir. Kapsamında öncelik olarak varlıklar, envanter yönetimi, stoklama ve veriler olmasının yanında bakım faaliyetlerinin planlaması, optimizasyonu, yürütülmesi ve takibi mevcuttur. Kuruma ait tüm varlıkların izlenmesi, maliyetleriyle birlikte bakım ve arızaların takibinin sağlanması ile gerekli yönetimlerle paralel çalışan web tabanlı uygulamaları içerir. Amacı, varlıkların performanslarını sabitleyerek değer kaybının önlenmesidir.

Ortalama bir EAM;

 • Fiziksel varlıkların performansını artırmayı,
 • Varlıkların çalışma sürelerini uzatmayı,
 • Maliyetleri azaltmayı,
 • Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliğine dair (EHS) girişimleri çoğaltmayı,
 • Varlığın ömrünü verimli olarak uzatmayı,
 • Varlık yönetimi faaliyetlerini kolaylaştırmayı,
 • Varlık yönetimi verilerinin merkezileşmesini,
 • Karmaşık çalışma ortamını yönetmeyi,

Varlıkların yönetim ve denetim sistemlerini iyileştirmeyi, amaçlar. Bu doğrultuda kurumsal düzeydeki tüm kuruluşlar EAM’dan yararlanabilir. En çok kamu hizmetleri, enerji, inşaat gibi yoğun varlık kullanımı olan sektörlerde yaygındır.

Kurumsal Varlık Yönetimi Çalışma Sistemi

İşlevleri doğrultusunda EAM karşımıza yazılım olarak çıkar. Bulut sistemi ile büyük veri depolama kapasitesi, güçlü güvenlik sistemi ve birçok alanda yönetim sistemi çeşitliliği vardır. Bulut sistemiyle birlikte başlangıç maliyeti daha az olur, yazılımın bakımı üstlenilmez, veri güvenliği sağlanır ve yedeklemeler düzenli olarak yapılabilir. Bunun yanında kurumsal varlık yönetimi lokal kurulum şeklinde de yapılabilir. Bu demektir ki yazılım şirkete ait dahili sunuculara yerel olarak kurulur. Bu da daha özelleştirilmiş bir yönetim sistemi sunarken, uzun vadede daha uygun maliyet ile veri güvenliğinin daha güçlü olmasını sağlar. Mobil yönetim sistemlerine entegre edilebilir. Mobil yönetim sistemlerinin sahip olduğu avantajlara ve kolaylıklara sahiptir. Mobil bakım yönetimi blogumuzda bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermiştik.

Kurumsal Varlık Yönetimi İşlevleri

 • Planlama ile tüm planlı ve plansız bakım çalışmalarını ve bu doğrultudaki süreç ile gerekli insan kaynağının koordine edilmesini sağlar.
 • Varlıkların doğrudan yaşam döngüsü üzerine yönetim sağlayarak varlık izleme sisteminizi merkezi bir yönetim ile düzenler.
 • Sahip olunan işgücünüzü organize eder ve takip eder. Bununla işgücü yönetiminizin yanında denetimleriniz ve çalışma programlarının kullanımı kolaylaşır.
 • Varlıklarınızla birlikte gelen hizmet sözleşmelerinizi EAM ile yönetebilirsiniz.
 • Bakım işlemlerinin yanında varlıklarınızın da eksiksiz şekilde analizi ve raporlaması sağlanır.
 • Harcamalara dair verilerin toplanıp muhasebeye iletimi gerçekleştirilerek gelir ve giderlerin plana uygun şekilde gerçekleşmesi kolayca denetlenebilir.
 • Varlık satın alma ve satın alma yönetimi EAM üzerinden pratik şekilde takip edilebilir.

Kurumsal Varlık Yönetimi Avantajları

 • Tedarik zinciri ve teknik işletim, bakım ve onarım (MRO) yönetimi ile envanter ve stoklama prosedürlerinizi verisel ve net olarak size sunar.
 • Takip edebilmenizin yanı sıra yedek parçalar, malzeme talebinin tahmini, stok kontrolü ve satın alma gibi aksiyonları planlamayı da kapsar.
 • Bakım işlemleri yapan departman veya desteğin faaliyetlerinin özetlerini sunar.
 • Tekrar edilen sorunları ortadan kaldırıp beklenmeyen arıza sürelerini azaltmak üzerine varlık performansını analitik olarak değerlendirir ve yönetir.
 • DAM (Dijital Varlık Yönetimi) yazılımı ile entegre çalışarak farklı dosya tiplerinin depolanmasını, organize edilmesini, dostaların erişimlerinin yönetilmesini sağlar.
 • Bakım planlaması faaliyetiyle birlikte doğru zamanlama yaparak varlıkların yaşam döngüsünün verimli olarak uzatılması imkanını sunar.
 • İnsan kaynağının doğru şekilde yönetilerek ihtiyaçlara göre dağılımını ve planlamasını sunar.
 • Envanter yönetimi kapsamında stoklarınız, gerekli yedek parça temin etmeniz, satın almalarınız gibi faaliyetleriniz için tahminler sunar.

Opwire Bakım Yönetim Sistemi ile kurumsal varlık yönetimi sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

call-to-action

Başlamak için hazır mısınız?

İş süreçlerinizi Opwire ile planlayarak %40’a varan tasarruf/verimlilik elde edin.

Ücretsiz Demo