February 11, 2024

ISO 9001 Standardı Sağlamada Opwire Bakım Yönetim Sistemi Çözümünün Rolü Nedir?

ISO 9001, uluslararası bir standarttır ve bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin (KYS) etkinliğini belgelemek için kullanılır. Bu standart, kuruluşların müşteri memnuniyetini artırmayı vei ş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedefler. Uyumluluk ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymak için gereken yönetim sistemlerini kapsar.

ISO 9001, dünya çapında kabul gören ve farklı sektörlerdeki kuruluşlar tarafından uygulanan bir kalite yönetimi standardıdır.

ISO 9001 standardı, kuruluşların:

  • Müşteri ihtiyaçlarını anlamalarını ve bu ihtiyaçları karşılamalarını,
  • İş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerini ve kontrol altında tutmalarını,
  • Süreçlerdeki verimliliği artırarak sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmalarını,
  • Tüm işlemlerde kalite süreci bilincini artırmalarını,
  • Ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 9001 standardı, “Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al” (PDCA) döngüsü ve risk bazlı düşünme yaklaşımını temel alır. Bu yaklaşımlar, kuruluşların iş süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve sürekli iyileştirme sağlamalarına yardımcı olur.

ISO 9001’e uyum, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin uluslararası kabul gören bir standartla uyumlu olduğunu gösterir ve bu da genellikle müşteri güvenini ve işletmenin pazar payını artırır.

Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PDCA) Döngüsü

“Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al” (PDCA) döngüsü, ISO 9001 ve diğer kalite yönetim sistemleri içinde temel bir kavramdır. Bu döngü, sürekli iyileştirme sürecinin temelini oluşturur ve kuruluşların iş süreçlerini sürekli olarak gözden geçirmelerini ve iyileştirmelerini sağlar.

PDCA (Plan-Do-Check-Act) döngüsü, W. Edwards Deming tarafından popüler hale getirilen Deming Döngüsü olarak da bilinir. Opwire Bakım Yönetim Sistemi, kuruluşların ISO 9001 standardına uyum sürecinin her bir PDCA aşamasında çeşitli şekillerde yardımcı olur.

1. Planla (Plan)

Bu aşamada, iyileştirilmesi gereken bir süreç veya problem belirlenir. Kuruluşlar bu aşamada hedeflerini ve hedeflere ulaşmak için gerekli eylemleri, stratejileri, kaynakları ve zaman çizelgelerini planlarlar.

Bu planlama süreci kuruluşun kalite yönetim sisteminin şartlarına, müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine odaklanır.

Opwire, kuruluşların hedeflerini ve kalite yönetim sistemine dair planlarını kolayca oluşturup yönetmelerine olanak tanır. Risk değerlendirme modülleri ve SWOT analizi gibi araçları ile destek verir. Şirketlerin ISO 9001’in gerektirdiği planlama süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu araçlar, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli stratejileri ve kaynakları planlama sürecini kolaylaştırır.

2. Uygula (Do)

Planlanan eylemler bu aşamada uygulanır. Bu, planlanan değişimlerin küçük bir kısmının test edilmesi veya tam ölçekte uygulanması anlamına gelebilir. Uygulama sürecinde, veri toplama ve gözlem yapmak önemlidir. Böylece uygulamanın etkileri daha sonra değerlendirilebilir.

Opwire’ın süreç yönetimi ve görev atama özellikleri, planlanan eylemlerin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlar. Sistem, görevlerin uygun kişilere atandığından ve zamanında tamamlanma süresini izleme ve bildirim özellikleri sunar. Bu, planlanan değişimlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlar. Süreçlerin ISO 9001 standartlarına uygun olarak yönetilmesini kolaylaştırır.

Detaylı bilgi için ücretsiz demo sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3. Kontrol Et (Check)

Uygulama sonuçları ölçülür. Planlanan hedeflere veya beklenen sonuçlara karşı değerlendirme yapılır. Toplanan veriler analiz edilir ve uygulamanın başarılı olup olmadığı belirlenir. ISO 9001 kapsamında, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin ve hedeflere ulaşabilmesi için değerlendirme yapılır.

Kontrol etme aşamasında, Opwire’ın performans izleme ve raporlama araçları, uygulama sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirme sürecini basitleştirir. Sistem, gerçek zamanlı veri toplama ve analiz özellikleri ile kuruluşların hedeflerine ne kadar yaklaştığını ve süreçlerin etkinliğini değerlendirme alanı tanır. Bu, ISO 9001 şartlarına göre sürekli izleme ve değerlendirme sürecini destekler.

4. Önlem Al (Act)

Kontrol etme aşamasında elde edilen bulgulara dayanarak iyileştirme eylemleri belirlenir ve uygulanır. Eğer uygulanan değişiklikler başarılı olduysa, bu değişiklikler standart iş prosedürlerine dönüştürülür. Başarısız olduysa, nedenleri analiz edilir ve farklı bir yaklaşım denenebilir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi, bu sürecin bir parçası olarak sürekli iyileştirme gerektirir.

Opwire, iyileştirme eylemlerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecini destekler. Sistem, başarılı uygulamaların standart iş prosedürlerine dönüşmesini ve gerekirse yeni iyileştirme döngülerinin başlatılmasını kolaylaştırır. Düzeltici ve önleyici faaliyet yönetimi modülleri (DÖF), problemlerin kök nedenlerinin analiz edilmesi ve etkili çözümlerin uygulanması sürecini basitleştirir, böylece kuruluşlar sürekli iyileştirme hedeflerine ulaşır.

PDCA döngüsü, kuruluşların kalite yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirmelerine olanak tanır. Bu döngü, kalite hedeflerine ulaşmada proaktif bir yaklaşımı teşvik eder ve ISO 9001 standardının temel prensiplerinden biridir.

Opwire Bakım Yönetim Sistemi ile ISO 9001 Standardı Uyumu

Opwire yazılımı, şirketlerin ISO 9001 standardına uyumunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu yazılım çözümü, süreçleri otomatik hale getirmek, veri toplamak ve analiz etmek, dokümantasyonu yönetmek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini desteklemek gibi çeşitli yollarla şirketlere yardımcı olur.

İşte çözümünün ISO 9001 standardına uyumu kolaylaştırma yollarından bazıları:

1. Belge Yönetimi

Tüm kalite dokümantasyonu merkezi bir yerde tutulabilir. Opwire, ISO 9001’in gerektirdiği dokümantasyon yönetimini kolaylaştırır. Bu, prosedürler, kalite el kitapları, iş talimatları ve kalite kayıtları gibi belgelerin kolayca yaratılmasına, revize edilmesini, onaylanmasını ve arşivlenmesini sağlar.

2. Süreç Otomasyonu

Opwire, iş süreçlerini otomatik hale getirmeye yardımcı olur. Bu da hata oranlarını azaltır ve verimliliği artırır. Örneğin, hata raporlama, düzeltici ve önleyici faaliyetler (DÖF) yönetimi ve müşteri geri bildirimlerin takibi gibi süreçler, yazılım aracılığıyla otomatik hale gelir.

3. Risk Yönetimi

ISO 9001 2015, risk bazlı düşünmeyi önemli bir unsur olarak vurgular. Opwire, risk bazlı değerlendirme yapmak, riskleri belirlemek ve bunlara karşı önlemler almak için gerekli araçları sağlar. Bu, kuruluşların proaktif bir şekilde riskleri yönetmelerine ve olası olumsuz etkileri azaltmalarına olanak tanır.

4. Performans İzleme ve Ölçüm

Opwire, performans göstergelerini izlemek ve analiz etmek için araçlar sunar. Bu, kalite hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını, süreç performansını ve müşteri memnuniyetini değerlendirmek için hayati öneme sahiptir. Ölçümler ve analizler, sürekli iyileştirme projelerine yön verir.

5. Denetim Yönetimi

Opwire, iç ve dış denetimleri planlamak, yürütmek ve takip etmek için gerekli araçları sağlar. Bu, denetim süreçlerini kolaylaştırır ve kuruluşun ISO 9001 standardına sürekli uyumunu sağlamaya yardımcı olur.

6. Eğitim ve Yetkinlik Yönetimi

Opwire, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye, eğitim kayıtlarını tutmaya ve çalışanların uygun yetkinliklere sahip olduğundan emin olmaya yardımcı olur. Bu, ISO 9001’in yetkinlik ve farkındalıkla ilgili şartlarını karşılamayı kolaylaştırır.

Opwire, ISO 9001 standardına uyumu sağlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu yazılımlar, süreçleri standartlaştırır, verimliliği artırır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Sonuç olarak, kuruluşlar müşteri memnuniyetini artırırken, operasyonel mükemmelliğe ulaşma yolunda önemli bir adım atarlar.

Sorularınız için ücretsiz demo sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

call-to-action

Başlamak için hazır mısınız?

İş süreçlerinizi Opwire Bakım Yönetim Sistemi ile planlayarak %50’ye varan verimlilik elde edin.

Ücretsiz Demo