December 12, 2022

Bakım Yönetim Sistemi Hakkında Temel Bilgiler

Bakım Yönetimi Nedir?

Bakım yönetimi, kaynak ve varlıkların en verimli şekilde korunması sürecidir. Bu sürecin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için öncelikle bakımın öneminden bahsedilmesi gerekir. Bakım, operasyonel performansı en çok etkileyen faktörlerin başında gelir. Bununla birlikte bir kuruluşun karşılaşabileceği en büyük risklerden biri, bakımın aksatılmasıyla ortaya çıkacak olan arızalı fiziksel varlıkların oluşturduğu durumlar ve kesintilerdir. Bu nedenle karşılaşılabilecek en büyük riskleri bakım yönetim sistemi ile öngörebilirsiniz ve önleyebilirsiniz.

Bakım Yönetimi Sistemi Nedir?

Bakım yönetim sistemi, bakım için gereken kaynakları koordine ederek belgeler ve üretim sisteminin özelliklerine uyacak şekilde bakım programları oluşturan, uygulayan ve uygulanmasının analizi çıkartarak geri bildirimde bulunan sistematik yapıdır.

Ana işlevlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Varlıkların ömrünü uzatmak (makine, ekipman, parça, vb.)
 • Varlık arızalarını ve arıza sürelerinin risklerini azaltmak
 • Maliyetleri kontrol altına almak ve kontrol altında tutmak
 • Çalışan güvenliğini sağlamak
 • Bakım faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi
 • Kaynakların (zaman, insan, bütçe) daha verimli kullanılmasını ve işlemesini sağlamak

Bakım Yönetimi Sistemi Kapsamı ve Faaliyetleri

İş Planlaması ve Organizasyon

Önleyici bakım çalışmalarının organizasyonu ve planı, bakımla ilgili durumların üstesinden gelmek adına gerekli kaynakların ve araçların tahsisi ile gelen iş taleplerini yönetme ve rutin önleyici bakım çalışmalarını planlama gibi aktiviteleri gerçekleştirmektir.

Varlık Yönetimi

Kuruluşların tedarik ve satın alma işlemlerini, işletmelerini, bakımlarını ve imhalarını analitik olarak incelemektir. Önem sıralamasının yapılmasıyla zamansal ve mali yönetimini destekleyerek kuruluşları ileri taşır.

İnsan Yönetimi

İnsan, bakımdaki en önemli kaynaktır. Tüm süreçlerin yürütülmesi ve operasyonların sorunsuz çalışması, bakımdan sorumlu kişi veya kişilerin yönetimi ve takibi gereklidir.

MRO Envanter Yönetimi ve Tedarikçi Yönetimi

MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) Envanteri, yani Bakım, Onarım ve Revizyon Envanteri kuruluşların operasyonlarını sürdürmek adına satın aldığı ürün ve araçları ifade eder. Bu nedenle stok ve tedarik anlamında doğru dengeyi bulmak çok önemli olacaktır. Fazla veya eksik stok, bakım yönetimini olumsuz etkileyecek ve parça sorunlarından kaynaklanabilecek iş kesintilerinin önüne geçebilmek için gereklidir.

Yüklenici Yönetimi

Bakım iş yüklerinin dışarıdan temin edilmesiyle, yüklenicinin bulunması, bakım sözleşmesinin yapılması, performans takibi, izleme maliyetleri gibi faaliyetlerin yönetilmesidir.

Bütçe Yönetimi

Toplam maliyetlerin analiz edilmesi, takip edilmesi ve denetlenmesidir. Bununla birlikte buradan sağlanacak verilerle bütçe iyileştirilebilir ve faaliyetler kuruluşun finansal ilerleyişi ile daha uyumlu hale getirilebilecek şekilde düzenlenebilir.

Bakım Yazılımları

Bakım yazılımı, endüstriyel veya üretim kapsamında kullanıldığında, fiziksel varlıkların (genellikle makineler ve ekipmanlar) bakım ve onarım sürecini yöneten yazılım platformlarıdır. Bakım yazılımı, devamlı çalışan makinelerin bakımını ve yıpranan parçaların değişimlerini kontrol altında tutma imkanı sağlar. Arızalar daha hızlı takip edilebilir dolayısıyla müdahale süresi ve üretim maliyetleri azalırken ürün kalitesi artar. Yazılımların genelinde büyük çoğunlukla ortak olarak görülen özellikler aşağıdaki gibidir:

İş emri listeleme

Bakım ve onarım ekiplerinin çizelgelerinin oluşturulmasına olanak tanıması

İş takibi

Açık iş emirlerinin bakım ve onarım süreciyle durumlarını izleyerek olası zamansal, mali veya varlık durumuyla alakalı sorunların öngörülmesine yardımcı olması

Envanter Yönetimi

Parça envanterinin doğru tutulması ve stok durumunun izlenmesi

Bakım yönetim yazılımları konu olduğunda bilinmesi gereken üç ana örnek mevcuttur:

Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi – CMMS Yazılımı

Bakım bilgilerini merkezileştirerek bakım yönetimi sürecini kolaylaştırır. Tüm fiziksel varlıkların durumlarını takip eder. Envanter verileri, bakım zamanlarının planlanması, performans takipleri, stok ve depo yönetimi, mali kontroller gibi işlevleri tek bir platformda sunar. Temelinde zamansal tasarruf, planlama ve işgücü kaynaklarını en üst düzeye çıkarma amacı yatar.

Kurumsal Varlık Yönetimi – EAM Yazılımı

Varlıkların yaşam döngüsüne odaklanır. Tedarik edilmesinden başlayarak tasarım ve kurulumundan, bakım ve elden çıkarmaya kadar belirli varlıkların onarımlarını, durum takiplerini izleyerek analiz eder. Temelinde varlık takibi vardır. Yoğun varlık kullanımının olduğu yerlerde arızaların en aza indirilmesi amacını taşır.

MRO Yazılımı (Maintenance, Repair and Overhaul) – Bakım Onarım Yazılımı

Bakım ve onarım ekiplerinin, envanter tedariklerini takip etmesine, düzenli şekilde izlemesi ve incelemesine, kullanmasına ve yenilemesine yardım eder. MRO yazılımı satıcı yönetimi ve raporlama analitikleri de içerir.

Neden Bakım Yönetim Sistemi?

Çok büyük emekler, paralar ve zamanın harcandığı bir projede bir varlık arızası ile duraksamaya gitmek öncelikli olarak zamansal planlamayı, sonrasında ekstra mesai harcanması gerektiğinden bütçesel planlamayı etkileyecektir ve çalışan verimliliğini azaltacaktır.

Bakım yönetim sistemi, kuruluşların bu özeni göstermesinin de belli bir yere kadar simgesidir. Ortaya konulan iş sürecinde çıkabilecek arızalar, planlanan maliyet ve zamanın işlemesini engelleyerek kayba sebep olur. Bu durumda bakım yönetim sistemlerinin en büyük avantajı kayıpları önlemek ve risklerini en aza indirmektir. İlk bakışta, yeni ve uzun bir süreç gibi görünse de aslında bu sistem uzun vadede periyodik olarak takip edildiğinde arıza sayısı ve arızalara müdahale sürelerini azaltarak kaynaklar açısından büyük kar ve kazanç sağlanmasına yardımcı olur. Bu öngörülebilirlik stoklamada gereksiz harcamaları engellerken, beklenmedik arızaların sizin çalışma çizelgenizi etkilemesini en aza indirir.

Opwire Bakım Yönetim Sistemi ile kuruluşunuzun yönetimini kolaylaştırın?

Opwire Bakım Yönetim Sistemi, yukarıda bahsettiğimiz bakım yönetim sistemlerinin en nihai amaçlarını barındırır:

 • Operasyonda harcanan sürenin optimize edilmesi
 • Maliyetlerin kontrol altına alınması
 • Periyodik bakım planlama
 • Stok ve depo yönetimi
 • Ekipman veya sistem arızasından kaynaklanan beklenmedik maliyetlerin önüne geçme ve kayıpları en aza indirme

Opwire Bakım Yönetim Sistemi deneme süreci için ücretsiz demo sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

call-to-action

Başlamak için hazır mısınız?

İş süreçlerinizi Opwire ile planlayarak %40’a varan tasarruf/verimlilik elde edin.

Ücretsiz Demo