January 13, 2023

Bakım Yönetim Sistemi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Önceki blogumuzda bakım tipleri, bakım yönetim stratejileri ve faydalarından bahsetmiştik. Bu kapsamda bakım stratejilerinin; bakım yönetim sistemlerinin ana faaliyetlerini kapsayan ve bakım onarım alanındaki ihtiyaçların en doğru şekilde giderilmesine yönelik planlamalar olduğunu söyleyebiliriz.

Sizin için en doğru bakım sistemini seçerken elinizdeki güncel imkanları değerlendirerek ihtiyaçlarınızı belirlemek en önemli adım olacaktır. Örneğin, sahip olduğunuz varlığın teknolojisi, bakım yönetim sistemi seçerken size bağlı bir konu olmayacaktır. Genel bir değerlendirmede varlığınız veya durumu, bazı bakım yönetim tiplerinde eleme yapmanızı sağlayacaktır, bu size bağlı olmayan bir husustur. Ancak bu varlığın sizin işlerinizdeki verimliliği ve işlerinize katkısı, bununla birlikte performans hedefi size bağlı bir husus olacaktır. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken hususları içsel faktörler ve sizi en çok etkileyecek dışsal bir faktör olarak dijitallik şeklinde iki başlıkla inceleyeceğiz.

İçsel Faktörler

Bakım yönetim sisteminin amaçları en başında verimlilik, kaynakların koruması ve kârdır. Buna göre, seçeceğiniz bakım yönetim sisteminin bu amaçları sizin için yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde bir faydası bulunmayacak, hatta işletmenize olan maliyeti çok daha yüksek olacaktır. Örnek olarak, kurum performansına ve operasyonuna düşük etkisi olan ve bakım onarım masrafları kendisinden yüksek maliyete denk gelen bir varlığınız mevcut diyelim. Bu varlığın maliyet ve katkı kritiği yapıldığında reaktif bakım kapsamında arızaya kadar bakım stratejisi uygulamak gerekir. Ancak bu yapılmadan reaktif değil de başka bir kurumda işe yaradı diye proaktif bakım sistemi uygulanırsa gereğinden fazla karşılığı olmayacak maliyetler ortaya çıkar ve zarara sebep olur.

Bu sistemlerin seçiminde elinizdeki kaynakları, varlığı ve maliyeti ihtiyacınız doğrultusunda değerlendirmeli, fayda ve maliyet analizi yapmalısınız.

Maliyet

Bakım yönetiminin amaçlarının başında kaynak yönetimi(İnsan Yönetimi, Tedarikçi Yönetimi, Yüklenici Yönetimi, Bütçe Yönetimi) gelir. Bu demektir ki, sizin için en doğru bakım yönetim sistemini seçebilmeniz için kaynaklarınız ve sistemin maliyetini karşılaştırmanız gerekir.
 • Bakım ekibi maliyeti ve sistemin sağlayacağı avantajların karşılaştırılması
 • Varlığın projeye katkısı ve varlığın oluşturacağı bakım maliyetlerinin karşılaştırılması
 • Varlığın kendi maliyeti ve bakım onarım maliyetlerinin karşılaştırılması

Maliyeti değerlendirirken sadece bakım onarım sisteminin uygulanması ve sonuçlarını değil, uygulanması için gereken unsurları da değerlendirmek gerekir. Bakım ekibinin ihtiyaçları, zamansal planlaması, takibi, bütçesi ve kurum içerisinden ya da dışarısından fark etmeksizin maaşları da örnek olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

İnsan Kaynağı

Bakım yönetiminin size uygunluğunu anlamak için öncelikle bakım ekibinizin olup olmadığı, yoksa bu görevin yerine getirilmesi için gereken insan kaynağını veya dışarıdan destek alınıyorsa maliyetini hesaplamanız gerekir.
 • Bakım sistemi ile elde edilecek zaman kazanımı
 • İş planlamasında insan kaynağına sistemin kullanımıyla sağlanacak etki
 • Bakım ekibinin güncel durumda sahip olduğu çalışma saati ve sistemi adapte ettikten sonra sahip olacağı çalışma saatleri

Bununla birlikte insan kaynağınızca bakım yönetim sisteminin kolay kullanılabilir, çalışma düzeni ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemeden çalışma ortamınızda bulunması gerekir. Çünkü zaten en başından, bakım yönetim sistemleri işinizi kolaylaştırmak için mevcuttur.

Varlık Kritği

Bakım onarım yönetim sistemlerinin konusu direkt olarak varlıktır. O nedenle seçim aşamasında maliyetle eşit derecede önem taşıyan bir husustur. Değerlendirmesi maliyete göre çok daha kolay diyebiliriz.

‘Eğer bu varlık çalışmayı durdursa veya aksatsa bunun sonucu ne olurdu ve ne kadar kötü olurdu?’ sorusunun cevabı değerlendirmenin ana fikridir. Cevaplarken kendi sektörünüzü dikkate alarak özel sonuç kategorileriyle birlikte sonucun sektörünüz kapsamında şiddetini de değerlendirmeniz gerekir. Öneri olarak sonuç kategorilerinizi bakım yönetim sistemini kullanma amaçlarınızı düşünerek belirleyebilirsiniz. Örneğin, performans artışı, kâr veya güvenlik. Belirlediğiniz kategorileri önem sıralamasına sokarak varlıkların değerlendirmesini ve ihtiyaçlarını en rahat şekilde yapabilirsiniz.

Dışsal Faktörler: Bakım Yönetiminde Dijitallik

Günümüzde gelişen modern teknoloji ve hala etkisini sürdürmeye devam eden pandemi döneminin devam etmesi, bakım yönetim sistemlerine de yansımıştır. Bu kapsamda CMMS (bilgisayarlı bakım yönetim sistemi) bakım süreçlerini ve verilerini merkezileştiren ve işlemleri kolaylaştıran bir yazılımdan oluşur. Ekipmanların takibini, bu ekipmanların bakım ve onarım iş emirlerini, stokları, iş gücünü ve enerji maliyetlerini detaylı şekilde yönetilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Kuruluşunuz için seçeceğiniz bakım yönetimi sisteminin devamlılığı adına dijital gelişmeleri de ihtiyacınız doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Varlıklarınıza ve çalışmanıza hitap edip etmediğini, sizin için gerekliliğini, güncel durumunuzu göz önünde bulundurarak karşılaştırabilirsiniz..

Bakım Yönetim Sistemi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda bahsettiğimiz etkenleri göz önünde bulundurduktan sonra, bakım yönetim sistemlerinin sağladığı avantajları ihtiyaçlarınız doğrultusunda seçmelisiniz. Size en uygun ve doğru bakım yönetim sistemini seçerken dikkat etmeniz gereken özellik ve avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:
 1. Bakım yönetim sistemi amaçlarına hizmet edecek uygunluk ve verimlilik sağlaması Seçeceğiniz sistem sizin için başka maliyetler oluşturmamalıdır. Sistem sizin için orada olmalı, ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizin için özelleştirilebilir olmalıdır.

 2. Verilerin çevrimiçi ve çevrimdışı olacak şekilde her yerden ulaşılabilir olması Verilerinize kolayca ulaşabiliyor olmalısınız. Bakım yönetim sisteminin size bu servisi sunmasının ana amaçlarından biri budur.

 3. Verilerin gizliliği ve güvenliği Sahip olduğunuz veriler gizli kalmalı ve güvende olmalıdır, sadece siz ve sizin izniniz çerçevesinde erişilebilir olmalıdır.

 4. Tablolama, grafikleme ve gerekli dokümantasyonu veri bazında sunabilmesi Verilerinizden sonuç çıkarabilmeli ve bunun en pratik şekilde ve kısa sürede bakım sisteminiz tarafından size sağlanması gerekir.

 5. Eşzamanlı olarak teknisyenlerin bildirimlerden haberdar olması İş emirlerinin takibini, yerine getirilmesini ve denetlenmesini hem kaydedebilmeli hem de zamansal ve işlevsel açıdan en pratik şekilde süreci ilerletebilmelisiniz.

 6. Otomasyon ile zaman kazandırması Otomasyon ile verilerin sürekli olarak herhangi bir ekstra zaman harcanmadan güncel kalması, verilerin ihtiyacınız doğrultusunda düzenli analizleri ulaştırması ve verisel düzenleme ve ihtiyaçların bakım sistemi ile istediğinizde size ulaşması zaman kazandırmasının yanı sıra iş planlamanıza büyük katkıda bulunmalıdır.

 7. Web veya mobil uygulamanın arayüzü anlaşılır olmalı ve kullanımı kolay olmalı Sistemin sizin kullanımıza uygun olması ve size kolaylık sağlaması gerekir. Web veya mobil desteği ile erişilebilirliğinin sadece var olmamalı, yüksek derecede kullanışlı olmalıdır. Teknisyenlerin, fabrikada iş yapanların rahatlıkla kullanabileceği bir arayüze sahip olmalıdır.

 8. Çalışma süresi (SLA) yüksek olmalı Çalışma süresinin yüksek olması kullanılan bakım yönetim sisteminin en önemli noktasıdır. Sistemin kısa süreli bile çalışmayı durdurması, işletmelere ciddi maliyetler oluşturmaktadır.

Bahsedilen tüm hususlarla birlikte seçtiğiniz sistem ve strateji size yüksek oranda kâr, pratiklik ve verimlilik sağlayacaktır. Opwire Bakım Yönetim Sistemi ile sizin için en iyi servisi bu hususlar çerçevesinde aşağıda bahsettiğimiz şekilde sağlamaktayız:

 • Siz bize değil, biz size adapte olalım: Web ve mobil arayüzlerinin sizin iş akışlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir olması
 • %99.99 SLA (çalışma süresi)
 • Teknisyenlerin, mühendislerin rahatça kullanabildiği mobil ve web arayüzleri
 • Verilerinizin güvenliği ve gizliliği sağlanması
 • Verilerin buluta aktarılarak her yerden ulaşılabilirliği ve istenildiğinde verilerin dışa aktarılabilmesi
 • Verilerin tablolanması, grafiklenmesi ve ihtiyaç duyulan formatta dokümantasyonu (excel, cvs, pdf, vb.)
call-to-action

Başlamak için hazır mısınız?

İş süreçlerinizi Opwire ile planlayarak %40’a varan tasarruf/verimlilik elde edin.

Ücretsiz Demo